Các quy định mới về an toàn cho hàng đồ chơi và trẻ em xuất khẩu sang Hoa Kỳ và châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc

2019-03-11

Nhằm giúp cho các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thị trường Mỹ và Châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc, vượt qua được các rào cản về chất lượng, kiểu dáng, những qui định khắt khe về các tiêu chuẩn an toàn sản phẩm từ thị trường xuất khẩu, Công ty STC Việt Nam – chi nhánh tại Việt Nam của tập đoàn STC tổ chức buổi hội thảo với chủ đề:

 

“Các quy định mới về an toàn cho hàng đồ chơi và trẻ em xuất khẩu sang Hoa Kỳ và châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc”

 

Trong buổi hội thảo này, các chuyên gia của tập đoàn STC sẽ chia sẻ các quy định về an toàn cho hàng đồ chơi và trẻ em xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc kiến thức về các qui định, qui chuẩn kỹ thuật của các nước Mỹ, Canada, EU, … về an toàn đồ chơi trẻ em, phân tích lợi ích của doanh nghiệp khi nắm rõ các luật, quy định về an toàn sản phẩm các nước trên thế giới.

link