EN 71-3: 2019 Chính thức được giới thiệu trong Tạp chí chính thức của EU về yêu cầu của sản phẩm đồ chơi (2009/48 /EC)

2019-11-12

Như được mô tả trong bản tin 10/19 / TCD trước đây của chúng tôi, tiêu chuẩn Châu Âu EN 71-3: 2013 + A3: 2018 đã được sửa đổi và ban hành lại dưới dạng EN 71-3: 2019 vào ngày 04-10-2019, đang chờ được đưa vào trong nghị định chính thức của Liên minh châu Âu (OJ) về yêu cầu của sản phẩm đồ chơi.

link